• Vozni park

Recent Posts

Uputstvo pacijentima

PRIPREMA PACIJENTA  ZA LABORATORIJSKE ANALIZE Radi pouzdanosti Vaših laboratorijskih rezultata krvi, potrebno je da izbegavate intenzivnu fizičku aktivnost 24 sata pre uzimanja uzoraka. Najmanje 12 sati pre dolaska u laboratoriju ne treba konzumirati hranu i pića. Uzimanje vode je dozvoljeno. U slučaju da uzimate redovnu terapiju, jutarnju dozu uzmite nakon vađenja krvi, osim ako sa lekarom ne postoji drugačiji dogovor. …

Read More »

Laboratorijske analize

Hematološke analize: Sedimentacija eritrocita(SE) Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom (3 diff.) Biohemijske analize: Glukoza u serumu Urea u serumu Kreatinin u serumu Bilirubin – ukupan u serumu AST (L – aspartat aminotransferaza) u serumu ALT (L – alanin aminotransferaza) u serumu Holesterol (ukupan) u serumu Trigliceridi u serumu C-reaktivni protein (CRP) u serumu Glikozilirani hemoglobin (HbA1c) u krvi Test …

Read More »

Dnevni finansijski izveštaji

Дневни фин извештај 09.11.18 Дневни фин извештај 13.11.18 Дневни фин извештај 14.11.18. Дневни фин извештај 15.11.18. Дневни фин извештај 16.11.18. Дневни фин извештај 19.11.2018. Дневни фин извештај 20.11.2018 Дневни фин извештај 21.11.2018 Дневни фин извештај 22.11.2018 Дневни фин извештај 23.11.2018 Дневни фин извештај 26.11.2018 Дневни фин извештај 27.11.2018 Дневни фин извештај 28.11.2018 Дневни фин извештај 29.11.2018 Дневни фин извештај 30.11.2018 …

Read More »