Prijem pacijenata

Kontakt telefon: 014/315-0025
Radno vreme od 7 do 14 časova

Prijem pacijenata se ne zakazuje.

Prijem pacijenata je svakog radnog dana 7 do 9 časova u laboratoriji Doma zdravlja Osečina i laboratoriji Zdravstvene stanice Pecka. Hitne laboratorijske pretrage mogu se uraditi i kasnije po nalogu lekara.

Upute za laboratoriju lekari  prosleđuju elektronski. Potrebno je doneti zdravstvenu knjižicu i ličnu kartu ili drugi dokument sa slikom.

Prisustvo roditelja ili  staratelja je obavezno kada se krv vadi maloletnim pacijentima.

Za nepokretne pacijente laboratorijski tehničari izlaze na teren i vrše uzorkovanje u kućnim uslovima. Kućne posete zakazuje izabrani lekar.

Rezultati analiza se izdaju istoga dana od 13 do 14 časova i mogu se preuzeti kod izabranog lekara ili u laboratoriji.