Direktor DZ Osečina dr Jelena Milutinović

Jelena Milutinovic, rođena 20.06.1980.god u Valjevu, Srednju medicinsku školu “Dr Miša Pantić” u Valjevu zavrsila 1999. Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu zavrsila 21.07.2006. godine. Obavezni lekarski staž odradila u ZC Valjevo, deo primarne zdravstvene zaštite u DZ Osečina. Specijalistički ispit iz opšte medicine položila 07.07.2015.godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U toku specijalizacije zavrsila edukaciju za ultrazvučnu dijagnostiku abdomena, mekih tkiva i štitaste žlezde, u organizaciji prof. Dr Mirjane Perišić. U organizaciji Komore zdravstvenih ustanova Srbije zavrsila edukaciju na temu “Osnovni principi dobrog rukovođenja u zdravstvenoj ustanovi”. U DZ Osečina radi od 30. 11.2006. godine. Načelnik Službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa stomatologijom od 2013.godine. Udata, živi u Osečini, majka dvoje dece.