Upravni odbor

Članovi upravnog odbora:
Predsednik: dipl. pravnik Milan Urošević
Zamenik: dr Biljana Savković,spec.radiologije
Član: Biljana Nedeljković,dipl.ekonom.
Član:Danka Stanimirović,ekon.tehn.
Član: Daliborka Josipović Urošević,vss

Odlučuje o poslovanju Doma zdravlja i donosi program rada i razvoja, plan javnih nabavki, finansijski plan, usvaja godišnji izveštaj o radu i poslovanju i podnosi ga Osnivaču na razmatranje. Odlučuje o korišćenju sredstava Doma zdravlja, raspisuje javni konkurs i sprovodi postupak izbora kandidata za obavljanje funkcije direktora. Utvrđuje cene zdravstvenih usluga koje nisu obuhvaćene zdravstvenim osiguranjem, razmatra izveštaj o izvršenoj unutrašnjoj i spoljnoj proveri kvaliteta stručnog rada. Odlučuje o nabavci medicinske i druge opreme i odlučuje o nabavci, odlučuje o korišćenju sredstava Doma zdravlja, donosi odluke u vezi investicionog ulaganja i investicionog održavanja i izgradnje objekata i tekućeg održavanja i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Poslovnik o radu Upravnog odbora