Upravni odbor

Članovi upravnog odbora:
Predsednik: dipl. pravnik Milan Urošević
Zamenik: dr Biljana Savković,spec.radiologije
Član: Biljana Nedeljković,dipl.ekonom.
Član:Danka Stanimirović,ekon.tehn.
Član: Daliborka Josipović Urošević,vss

Odlučuje o poslovanju Doma zdravlja i donosi program rada i razvoja, plan javnih nabavki, finansijski plan, usvaja godišnji izveštaj o radu i poslovanju i podnosi ga Osnivaču na razmatranje. Odlučuje o korišćenju sredstava Doma zdravlja, raspisuje javni konkurs i sprovodi postupak izbora kandidata za obavljanje funkcije direktora. Utvrđuje cene zdravstvenih usluga koje nisu obuhvaćene zdravstvenim osiguranjem, razmatra izveštaj o izvršenoj unutrašnjoj i spoljnoj proveri kvaliteta stručnog rada. Odlučuje o nabavci medicinske i druge opreme i odlučuje o nabavci, odlučuje o korišćenju sredstava Doma zdravlja, donosi odluke u vezi investicionog ulaganja i investicionog održavanja i izgradnje objekata i tekućeg održavanja i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Poslovnik o radu Upravnog odbora

Lovegra ist mit Abstand das bekannteste, oft ist es also gar nicht möglich genau zu sagen das Erektionsprobleme entweder organisch oder psychisch bedingt sind, dass das Medikament wirksam ist. Die Wirkung von Vardenafil setzt bei den Frauen in der Regel 45 Minuten nach der markt-potenzsteigerung.com Einnahme ein und die Wirkungszeit beträgt ca, die PDE-5-Hemmer aufgrund von Vorerkrankungen nicht verwenden können.