Laboratorijske analize

Hematološke analize:

 • Sedimentacija eritrocita(SE)
 • Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom (3 diff.)

Biohemijske analize:

 • Glukoza u serumu
 • Urea u serumu
 • Kreatinin u serumu
 • Bilirubin – ukupan u serumu
 • AST (L – aspartat aminotransferaza) u serumu
 • ALT (L – alanin aminotransferaza) u serumu
 • Holesterol (ukupan) u serumu
 • Trigliceridi u serumu
 • C-reaktivni protein (CRP) u serumu
 • Glikozilirani hemoglobin (HbA1c) u krvi
 • Test oralnog opterećenja glukozom – OGTT

Analize hemostaze:

 • Vreme krvarenja

Analize mokraće:

 • Celokupan pregled mokraće test trakom
 • Sediment mokraće
 • Proteini u mokraći

Analize fecesa (stolice):

 • Hemoglobin (krv) u stolici – Test na okultno krvarenje