Uncategorized

Prеpоruке zа оpštu pоpulаciјu i оsеtljivе grupе stаnоvništvа

Čеstо pеritе ruке sаpunоm i vоdоm ili srеdstvimа zа suvо prаnjе ruкu nа bаzi аlкоhоlа. Zаštо? Uкоliко sе nа vаšim ruкаmа nаlаzi virus, prаnjеm ruкu sаpunоm i vоdоm ili čišćеnjеm ruкu srеdstvоm zа suvо prаnjе nа bаzi аlкоhоlа ubiјаtе virus. Каdа trеbа prаti ruке? PRЕ nеpоsrеdnоg коntакtа sа hrаnоm i priprеmе hrаnеdоdirivаnjа ustа, nоsа ili оčiјuкоntакtа sа bоlеsniкоm PОSLЕ brisаnjа …

Read More »

Obeležavanje nedelje zdravlja usta i zuba

Povodom obeležavanja nedelje zdravlja usta i zuba, koja se obeležavala ove godine od 13.5. do  17.5. pod sloganom “Oralno zdravlje čuvamo od najranijih uzrasta”, patronažna služba našeg doma zdravlja je organizovala zdravstveno predavanje u predškolskoj ustanovi “Lane”. Predavanje su održali radnici iz ZZJZ Valjevo, Snežana Marinković nutricionista i dr Aleksandra Filipović. Kao i svake godine svim predškolcima smo obezbedili četkice …

Read More »

Ginekologija

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA LEKAR DR BRANKICA MEDIĆ SESTRA LJILJANA MILOVANOVIĆ   RADNO VREME U FEBRUARU     ОД 7h – 11h: 3, 4, 5, 17, 18, 19 Од 14h – 18h: 10, 11, 12, 24, 25, 26 Sicher und komplett anonym Levitra rezeptfrei kaufen, allerdings scheint der Effekt bei Diabetikern kleiner auszufallen als bei Nicht-Diabetikern, dies ist ein pharmakologischer Wirkstoff. Die …

Read More »

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

Naziv naručioca: Dom zdravlja OsečinaAdresa naručioca: ul.Bolnička 13-15 ,OsečinaVrsta naručioca: ZdravstvoVrsta predmeta: Dobra– nabavka gorivo Za dobra i usluge: opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09130000Ugovorena vrednost po partijama: Partija 1 evro premijum BMB 95 -535.600,00 din.Partija 2 evro dizel -128.791,66 din.Partija 3 Auto gas TNG -251.650,00 din. Kriterijum za dodelu ugovora: Kriterijum za ocenjivanje ponude za sve navedene partije …

Read More »

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА ДАТУМ:13.05.2015. БРОЈ:487/15 О С Е Ч И Н А ПРЕДМЕТ:ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   На основу Закона о јавним набавкама  (СЛ.ГЛ.РС бр.124/2012,14/2015),чл 63 став 1 и 5 , наручилац  у року за подношење понуда може извршити измену или допуну конкурсне документације . У поступку Јавне набавке мале вредности бр.04/2015 набавка горива евро премијум БМБ 95,евро дизела, и ауто …

Read More »

Јавна набавка мале вредности горива за потребе Дома здравља Осечина путем кредитних картица,редни број ЈН 04/2015.

  На основу члана 39,55 и 60 Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара 04/2013 од 04.05.2015. године, упућује се : ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊE ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара  – набавка горива евро премијума  БМБ 95,евро дизела и ауто гаса ТНГ за потребе Дома …

Read More »

Jавни конкурс за место директора Дома здравља „Осечина“

ДОМ  ЗДРАВЉА  ОСЕЧИНА Директор на мандатни период од четири године  Расписује се  јавни конкурс за место директора Дома здравља „Осечина“,Осечина на мандатни период од 4 године. Кандидат за место директора Дома здравља Осечина,поред општих услова прописаних законом о раду мора да испуњава и следеће услове: – VII1степен стручне спреме, завршен медицински или  стоматолшки факултет , -Или да је специјалиста гране медицине …

Read More »