Uputstvo pacijentima

PRIPREMA PACIJENTA  ZA LABORATORIJSKE ANALIZE

Radi pouzdanosti Vaših laboratorijskih rezultata krvi, potrebno je da izbegavate intenzivnu fizičku aktivnost 24 sata pre uzimanja uzoraka. Najmanje 12 sati pre dolaska u laboratoriju ne treba konzumirati hranu i pića. Uzimanje vode je dozvoljeno.

U slučaju da uzimate redovnu terapiju, jutarnju dozu uzmite nakon vađenja krvi, osim ako sa lekarom ne postoji drugačiji dogovor.

Izbegavajte upotrebu cigareta najmanje jedan sat pre uzimanja krvi.

Pre uzimanja uzoraka potreban je odmor u trajanju 10-15 minuta.

 

PRIPREMA PACIJENTA  ZA ANALIZU URINA

Potrebno je uzeti prvi jutarnji urin posle noćnog odmora od 8 sati i zadržavanja urina u bešici najmanje 4 sata, pre doručka i drugih aktivnosti. Uzmite srednji mlaz urina nakon toalete urogenitalnog predela i donesite u laboratoriju u toku jednog sata. U hitnim stanjima, urin se može uzeti i kasnije tokom dana.

Odložite uzimanje urina tokom menstrualnog krvarenja. Ukoliko odlaganje nije moguće, aplikujte vaginalni tampon pre uzimanja uzorka.

Urin za fizičko-hemijski pregled se uzima u hemijski čistu posudu od inertne plastike.

 

PRIPREMA PACIJENTA ZA ISPITIVANJE KRVI U STOLICI -imunohromatografski test

Potrebno je da najmanje 48 sati pre izvođenja testa ne uzimate alkohol i sledeće lekove: kortikosteroide, aspirin, ibuprofen, diklofenak, ketonal i sl. Uzorke ne treba uzimati tokom i 3 dana nakon menstrualnog krvarenja, pojave krvi u mokraći, hemoroidalnog krvarenja, proliva ili nakon aplikacije leka rektalno. Ograničenja u ishrani nisu neophodna.

 

PRIPREMA ZA IZVOĐENJE TESTA ORALNOG OPTEREĆENJA GLUKOZOM (OGTT)

Test se izvodi pre podne od 7 do 9 časova.

Tri dana pre testa ishrana je uobičajena. Izbegavajte intenzivnu fizičku aktivnost 24 sata pre, a 10 sati pre i tokom izvođenja testa nije dozvoljeno uzimanje hrane, pića i konzumiranje cigareta. Uzimanje vode je dozvoljeno. Tokom izvođenja testa nije dozvoljeno kretanje.

Ukoliko ste prehlađeni ili imate drugu akutnu bolest i menstrualno krvarenje, odložite testiranje.