Poziv za učešće u Nacionalnom programu organizovanog skrininga raka grlića materice

Rak grlića materice, karcinom grlića materice, cervikalni karcinom je ekspanzivni (zloćudni) tumorski proces ćelija grlića lociran u donjem delu materice, koji ako se pravovremeno ne dijagnostikuje i leči može biti smrtonosan. Najčešći oblik ovog tumora je karcinom.
Sa preko 1300 novo-obolelih i približno 600 umrlih žena godišnje, rak grlića materice je drugi vodeći uzrok obolevanja i četvrti uzrok umiranja od raka među ženskom populacijom Srbije.
Bolest je uzrokovana određenim tipovima genitalnog humanog papilomavirusa (HPV) koji se uglavnom prenosi seksualnim kontaktom. HPV je dosta rasprostranjen i lako se širi. Dok većina zaraženih žena HPV-om ozdravi u periodu od 6 meseci do 24 meseca, a najčešće nije znala za infekciju, kod drugih žena (zbog imunodeficijencije njihovog imunog sistema) povećan je rizik da HPV dovede do pojave raka grlića materice.
Pozivamo Vas da učestvujete u Nacionalnom programu organizovanog skrininga raka grlića materice koji je pokrenula Republika Srbija. U okviru ovog programa svaka žena starosti od 25 do 64 godine ima pravo na besplatan PAP (papanikolau) test jednom u tri godine. Ovim testom se otkrivaju promene koje ukoliko se ne leče mogu dovesti do nastanka raka grlića materice.
Testiranje se izvodi tako što se, u toku bezbolnog i kratkotrajnog ginekološkog pregleda, uzima bris sa površine grlića materice. Analizom ćelija uzetih brisom određuje se da li su one normalne ili izmenjene. Rezultati testiranja biće vam lično saopšteni. Žene koje urade PAP test jednom u 3 godine 10 puta smanjuju rizik oboljevanja od CA PVU.
Pregled možete zakazati svakog radnog dana od 7:30-9:00 časova i 11:00-12:30 časova na broj telefona 315-0018
Ove godine su planirana godišta: 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959.

%d bloggers like this: