Komisija za unapredjenje kvaliteta rada Doma zdravlja

Predsednik: dr Jelena Milutinović

Član: dr Marina Urošević

Član: dr Ivan Marković

Komisija za unapređenje kvaliteta rada je stručno telo koje se stara o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite koja se sprovodi u Domu zdravlja. Donosi godišnji plan unapredjenja kvaliteta stručnog rada u Domu zdravlja.

Poslovnik o radu komisije za unaprednje kvaliteta rada