Uncategorized

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ДАНИ  ДРЖАВНОГ ПРАЗНИКА  16 и 17.02.2015. год. СУ НЕРАДНИ ДАНИ.

Read More »

Lekarska slava

Sveti Vrači, Sveti Kozma i Damjan se slave  14 novembra, a to je ujedno i dan kada se obeležava esnafska slava lekara. Lekarska komora Srbije je 2007. godine i zvanično proglasila taj dan svojom slavom. Tim povodom i u Domu zdravlja Osečina prigodnom svečanošću uz prisustvo predstavnika lokalne samouprave je obeležen taj dan. Domaćin ovogodišnje slave je bila dr Marija Jančić, …

Read More »

Obaveštenje

U decembru mesecu specijalisti(gastroenterolog, neurolog i pneumoftiziolog) dolaze u ponedeljak, 8.12.2014. u 14.30h i utorak, 23.12.2014. u 14.30h u Dom zdravlja Osecina.

Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: Дом здравља Oсечина Адреса наручиоца: ул.Болничка 13-15 ,Осечина Врста наручиоца: Здравство Врста предмета: Добра– набавка лабораторисјког и другог медицинског материјала За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:– 33140000       -медицински потрошни материјал Уговорена вредност по партијама: За партију 1-Лабораторисјки материјал  вредност без пдв-а 1374.960,00 за партију 2- Тест Фоб за окултно крварење –ензимска метода С   вредност без ПДВ-а-1742.300,00 За партију 3-Траке за апарат аccucheck aktiv …

Read More »

Zdravstvena stanica Pecka

Zdravstvena zaštita odraslih, zdravstvena zaštita dece, hitna medicinska pomoć i stomatologija Radno vreme Zdravstvene stanice: radnim danima od 07:00 do 15:00h Subotom, nedeljom i u dane državnih praznika 08:00h do 10:00h radnim danima u periodu od 15:00 do 07:00h organizovana je pripravnost kao i nedeljom i državnim praznicima od 00:00 do 24:00h(osim sugotom, nedeljom i u dane državnih praznika u …

Read More »

Ginekološka ordinacija

Radno vreme ginekološke ordinacije u oktobru: 1,14,15,28,29 od 7h do 14h 7,8,21,22 od 14h do 18h   Dr Brankica Medić sestra Ljiljana Milovanović

Read More »

Pojašnjenje konkursne dokumentacije u vezi JN br.04/2014 nabavka energenata

Дом здравља „ОСЕЧИНА“ ОсечинаБолничка 13-15, 14253 Осечина ПИБ : 106950843 МАТ. БРОЈ : 17815415 ЖИРО-РАЧУН : 840-822661-19 Телефон: 014/315 00 14 ; 014/315 00 20 ; Факс: 014/315 00 14 E-mail: domzdravljaosecina@gmail.com   На основу чл 63 .став 3 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.РС бр.124/12), а поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације у вези ЈН бр.04/2014 …

Read More »

Aktivnosti u okviru DILS-a

Дом здравља „ОСЕЧИНА“ Осечина Болничка 13-15, 14253 Осечина ПИБ : 106950843 МАТ. БРОЈ : 17815415 ЖИРО-РАЧУН : 840-822661-19 Телефон: 014/315 00 14 ; 014/315 00 20 ; Факс: 014/315 00 14 E-mail: domzdravljaosecina@gmail.com   ОБАВЕШТЕЊЕ о учествовању у пројектима под покровитељсством ДИЛС-а Дом здравља Осечина је од 2010.године започео реализацију ДИЛС пројеката у оквиру којих је набављена одређена опрема за …

Read More »