Obaveštenje

U decembru mesecu specijalisti(gastroenterolog, neurolog i pneumoftiziolog) dolaze u ponedeljak, 8.12.2014. u 14.30h i utorak, 23.12.2014. u 14.30h u Dom zdravlja Osecina.