Zdravstvena stanica Pecka

Zdravstvena zaštita odraslih, zdravstvena zaštita dece, hitna medicinska pomoć i stomatologija

Radno vreme Zdravstvene stanice:

  • radnim danima od 07:00 do 15:00h
  • Subotom, nedeljom i u dane državnih praznika 08:00h do 10:00h
  • radnim danima u periodu od 15:00 do 07:00h organizovana je pripravnost kao i nedeljom i državnim praznicima od 00:00 do 24:00h(osim sugotom, nedeljom i u dane državnih praznika u periodu od 08:00h do 10:00h

Izabrani lekari su:

  1. dr Dušan Milovanović, 014/455-129 ZS Pecka
  2. dr Nikola Milosavljević, 014/455-040 ZS Pecka

Pedijatar:

1. dr Bosiljka Aleksić, 014/315 0197
Radno vreme službe za zdravstvenu zaštitu dece sreda 08:00h do 13:00h

Stomatološka zdravstvena zaštita:

  1. dr Katarina Nedić, stomatolog 014/3150196

Radno vreme Stomatološke službe ponedeljkom, sredom i petkom od 07:00h do 14:30h