Aktivnosti u okviru DILS-a

Дом здравља „ОСЕЧИНА“ Осечина

Болничка 13-15, 14253 Осечина

ПИБ : 106950843 МАТ. БРОЈ : 17815415 ЖИРО-РАЧУН : 840-822661-19

Телефон: 014/315 00 14 ; 014/315 00 20 ; Факс: 014/315 00 14

E-mail: domzdravljaosecina@gmail.com

 

ОБАВЕШТЕЊЕ о учествовању у пројектима под покровитељсством ДИЛС-а

Дом здравља Осечина је од 2010.године започео реализацију ДИЛС пројеката у оквиру којих је набављена одређена опрема за рад, пружене додатне здравствене услуге у циљу повећања доступности здравствене заштите.

 1. Унапређeње квалитета рада на локалном нивоу – додела средстава за улазак у процес акредитације – 2010. Године
 2. Финансирање набавке и имплементације софтвера за примарну здравствену заштиту – 2010.године – компонента IV ДИЛС пројекта
 3. Повећање доступности здравствене заштите за старије од 65 година у општини Осечина – 2011. године – набавка медицинске опреме – компонента II ДИЛС пројекта
 4. Пројекат за инвестициона улагања у примарној здравственој заштити – 2012. године – набавка медицинске опреме и теренског аута – компонента II ДИЛС пројекта
 5. Лако до здравља – 2013. Године – набавка медицинске опреме – компонента II ДИЛС пројекта
 6. Палијативно збрињавање – донација путничког аутомобила Фиат пунто – 2014. године

У оквиру компоненте II ДИЛСпројекта набављена је следећа опрема из средстава предвиђених пројектом:

У 2011. Години:

 • ЕКГ апарат троканалани – 2 ком.
 • Отоскоп – 4 ком.
 • Офталмоскоп – 4 ком.
 • Торба са ТА апаратом и стетоскопом – 4комплет
 • Глукомер и апарат за холестерол и триглицериде – 2комплета
 • Инхалатор – 2ком

У 2012. години:

 • Теренско возило марке Лада Нива
 • Суви стерилизатор за потребе опште медицине – 1ком

У 2013. години

 • Добош за стерилизацију – 6ком
 • Касете са затварачем – 10ком
 • Хваталица пеан – 7ком
 • Пинцета анатомска 10ком
 • Маказе хируршке – 10ком
 • Држач скалпела – 10ком
 • Инхалатор – 3ком
 • ЕКГ троканални – 1ком

У току 2011. и 2013. године купљене су пелене за одрасле које су подељене корисницима као и поједини лекови за чију куповину средства не обезбеђује РФЗО и потрошни материјал.

Од средстава предвиђених за надокнаду за рад ангажованих лица на пројекту у току 2013. године купљено је 5 клима уређаја и потрошна средства за рад установе.