Izmena konkursne dokumentacije za JN 1.1.7 – Nabavka energenata

izmene-1
пречишћен уговор са прилогоом