Tag Archives: direktor

Jавни конкурс за место директора Дома здравља „Осечина“

ДОМ  ЗДРАВЉА  ОСЕЧИНА Директор на мандатни период од четири године  Расписује се  јавни конкурс за место директора Дома здравља „Осечина“,Осечина на мандатни период од 4 године. Кандидат за место директора Дома здравља Осечина,поред општих услова прописаних законом о раду мора да испуњава и следеће услове: – VII1степен стручне спреме, завршен медицински или  стоматолшки факултет , -Или да је специјалиста гране медицине …

Read More »