Služba za zdravstvenu zaštitu dece i žena sa polivalentnom patronažom

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i žena sa polivalentnom patronažom

Načelnik: dr Bosiljka Aleksić spec. pedijatrije

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DECE

Zdravstvena zaštita dece se ostvaruje u Domu zdravlja Osečina svakim radnim danom u periodu od 07:00 do 15:00h. U Zdravstvenoj stanici Pecka pedijatar radi svake srede od 07:00 do 15:00h . Služba pruža preventivne i kurativne usluge deci od 0 do 18 godina.

Izabrani lekar:

 1. dr Bosiljka Aleksić, spec. pedijatrije 014/3150017 Osečina i 014/3150197 ZS Pecka Email
 2. dr Marija Jančić  014/3150017 Osečina i  Email

POLIVALENTNA PATRONAŽA

Patronažna služba je sastavni deo sistema zdravstvene zaštite na primarnom nivou i zajedno sa dečijom službom i ginekologijom čine posebnu službu Doma zdravlja. Služba pokriva teritoriju osamnaest sela i dve varošice, osposobljena je za pružanje preventivnih usluga čiji je rad zasnovan na praktičnim, primenljivim i zakonski prihvatljivim procedurama. Patronaža svojim iskustvom i znanjem povezuje korisnike zdravstvene zaštite sa odgovarajućim službama u Domu zdravlja, kao i sa odgovarajućim službama socijane zaštite, humanitarnim i nevladinim organizacijama i drugim strukturama u zajednici u skladu sa potrebama porodice. To je nesumnjivo najneposredniji način primene koncepta zdravstvene zaštite u praksi gde se posebno ističe uticaj kako na pojedinca tako i na zajednicu u očuvanju i unapređenju zdravlja. Patronažni tehničari svojim posetama obuhvataju rad sa :

 • trudnicama,trudnicama sa faktorom rizika,
 • babinjarama i novorođenčetom,
 • odojčadima, odojčadima sa faktorom rizika,
 • malom decom u drugoj i četvrtoj godini života,
 • licima starijim od 65 god.,
 • osobama sa posebnim potrebama,
 • po nalogu izabranog lekara,
 • zdravstveno-vaspitni rad sa decom u vrtićima, osnovnoj i srednjoj školi,
 • radi na podizanju svesti građana o značaju korišćenja preventivnih usluga,
 • predstavlja sponu između porodice i zdravstvene institucije, odnosno lokalne zajednice,
 • deo je multidisciplinarnog tima zdravstvene zaštite i nalazi se u centru jačanja službi u okviru primarne zaštite

Kontakt telefon: 014/315 – 0016 Email

GINEKOLOGIJA

 

Tel:014/315 00 18   Email

Pregledi se zakazuju pozivanjem timske sestre, izabranog ginekologa ili ličnim dolaskom na odeljenje .

Služba za zdravstvenu zaštitu žena pruža primarnu zdravstvenu zaštitu svim ženama na teritoriji opštine Osečina. Svoju delatnost obavlja putem preventivnog i kurativnog rada, kroz ranu dijagnostiku, terapiju, kontinuirani zdravstveno-vaspitni rad, rad na planiranju porodice.

Usluge koje se pružaju u Službi za zdravstvenu zaštitu žena:

• preventivni ginekološki pregled koji obuhvata: manuelni, bimanuelni pregled, uzimanje sekreta na traženje malignih ćelija po metodi Papanikolau testa, uzimanje vaginalnog sekreta na stepen čistoće, kolposkopski pregled, palpatorni pregled dojki (po potrebi upućivanje na ultrazvučni pregled dojke i mamografiju)

• ciljani ginekološki pregled koji obuhvata: manuelni, bimanuelni pregled, uzimanje sekreta na traženje malignih ćelija po metodi Papanikolau testa

• sistematski pregled žena iz radnih organizacija koji obuhvata preventivni ginekološki pregled, po potrebi i ultrazvučni pregled

• prvi pregled trudnice koji obuhvata utvrđivanje starosti trudnoće, određivanje VTP (verovatnog termina porođaja), upućivanje na laboratorijske analize i drugo

• kontrolni pregled trudnice koji obuhvata kontrolu telesne težine i arterijskog krvnog pritiska, ultrazvučnu kontrolu, praćenje trudnoće i stanje ploda

• ginekološki pregled radi lečenja koji obuhvata ginekološki pregled i ostale preglede ciljano i u skladu sa tegobama i procenom lekara

Ginekološki pregled (pod spekulumom i bimanuelni), kolposkopija, uzimanje brisa po metodi Papanikolau testa, uzimanje vaginalnog sekreta na stepen čistoće, uzimanje uzoraka za bakteriološke, mikološke i parazitološke analize (brisevi), ultrazvučni pregled (ginekološki akušerski ultrazvuk), sistematski ginekološki pregledi, pregled dojki (po potrebi upućivanje na ultrazvučni pregled dojki i mamografiju), pregledi u cilju lečenja steriliteta i priprema za primenu metode vantelesnog oplođenja, sistematski pregled trudnice, ocena zdravstvenog stanja trudnice i utvrđivanje faktora rizika po zdravlje, individualni zdravstveno-vaspitni rad, psihofizička priprema trudnice za porođaj .