Nadzorni odbor

Predsednik Nadzornog odbora: Vesna Pavlović, dipl. ekonomista

Član: Ivan Matić

Član: Radovan Vesić, med. tehničar

Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada i poslovanja Doma zdravlja, razmatra godišnji i šestomesečni izveštaj o radu i poslovanju Doma zdravlja i završni račun, vrši uvid u sprovođenje odluka Upravnog odbora, vrši uvid u sprovođenje zakona i drugih propisa u vezi sa finansijskim poslovanjem Doma zdravlja, donosi Poslovnik o svom radu, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora