Službe

Laboratorijska dijagnostika

Kontakt telefon: 014/315-0025 Uzimanje i laboratorijska ispitivanja uzoraka u dijagnostičke i terapijske svrhe u laboratorijama Doma zdravlja . Služba laboratorijske dijagnostike opremljena je savremenim hematološkim analizatorima biohemijskim analizatorima , analizatorima za hemijski i mikroskopski pregled mokraće i fibrintimer analizatorima za automatsko očitavanje sedimentacije ,računarima i ostalim uređajima neophodnim za efikasan rad, a sa ciljem pružanja kvalitetne i pravovremene usluge pacijentima. …

Read More »

Služba za pravne, ekonomskо finansijske, tehničke i druge slične poslove

Kontakt telefon: 014/315-0020 Služba za pravne , ekonomskо finansijske ,tehničke I druge slične poslove RADNO VREME :radnim danim a 07h  do 15č NAČELNIK: Ana Ranković dipl.pravnik Služba za pravne , ekonomskо finansijske ,tehničke I druge slične poslove   u sklopu svojih redovnih poslova obavlja : pravne, kadrovske, opšte poslove, knjigovodstvene ,analitičke  i  finansijske poslove, poslove informatike,održavanje informacionih sistema Bezbednosti, zaštite na …

Read More »

Opšta medicina

Služba opšte medicine (zdravstvena zaštita odraslih, hitna medicinska pomoć, kućno lečenje i stomatologija) Načelnik službe: Dr Jelena Milutinović, Radno vreme službe: radnim danima od 07:00 do 22:00h radnim danima u periodu od 22:00 do 07:00h organizovano je dežurstvo kao i nedeljom i državnim praznicima od 00:00 do 24:00h Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih građana je najveća služba Doma zdravlja Osečina …

Read More »

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i žena sa polivalentnom patronažom

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i žena sa polivalentnom patronažom Načelnik: dr Bosiljka Aleksić spec. pedijatrije ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DECE Zdravstvena zaštita dece se ostvaruje u Domu zdravlja Osečina svakim radnim danom u periodu od 07:00 do 19:00h. U Zdravstvenoj stanici Pecka pedijatar radi svakodnevno od 12:00 do 14:00. Služba pruža preventivne i kurativne usluge deci od 0 do 18 godina. …

Read More »