Набавка горива евро премијума БМБ 95,евро дизела и ауто гаса ТНГ за потребе Дома здравља Осечина путем кредитних картица,редни број ЈН 1.1.4.(03/2017).

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

Check Also

Odluka o dodeli ugovora za JN energenata 1.1.5/1

Odluka mazut