Набавка горива евро премијума БМБ 95,евро дизела и ауто гаса ТНГ за потребе Дома здравља Осечина путем кредитних картица,редни број ЈН 1.1.4.(03/2017).

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

Check Also

Pojašnjenje za javnu nabavku 1.1.8

Pojašnjenje