Izmena konkursne dokumentacije za JN 1.1.7 – Nabavka energenata

izmene-1
пречишћен уговор са прилогоом

Check Also

Javna nabavka male vrednosti – goriva

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru