Izmena konkursne dokumentacije za JN 1.1.7 – Nabavka energenata

izmene-1
пречишћен уговор са прилогоом

Check Also

НАБАВКА ЕНЕРГЕНАТА -ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕЛ и УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ НИСКОСУМПОРНО спец. НСГ-С

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА KOНКУРСНА ДОК. Odluka